هموندان دفتر سیاسی

پیوستن به شورای ملی ایران

شما به سه شیوه زیر می توانید با شورای ملی ایران همکاری کنید، به عبارت دیگر، شورای ملی ایران، سه نوع همومند دارد

 

 

هموند حامی منشور و هموند نیکوکار:

این دسته از هموطنان، صرفا منشور شورای ملی ایران را امضا می کنند و از برگزاری انتخابات آزاد با استانداردهای بین المللی در ایران حمایت می کنند، و همچنین از شورای ملی ایران، حمایت مالی به عمل می آورند، در این شیوه نیازی نیست که مدارک شناسایی خود را به کمیسیون داوری ارایه فرمایید؛

برای انتخاب این گزینه، به پیوند زیر مراجعه فرمایید

 

   هموند ساده (غیرفعال):

این دسته از هموطنان منشور شورای ملی ایران را امضا می کنند، و همینطور برای اجرای  اساسنامه و آیین نامه داخلی را نیز تعهد می دهند، و می بایست که کپی مدارک شناسایی خود را نیز به حقوقدانان مستقر در کمیسیون داوری ارسال دارند. شما می توانید بعنوان هموند غیرفعال در یکی از نهادهای شورای ملی ایران ازجمله کمیته های محلی، کمیسیون ها و یا بخش های مرکز اداری همیار فکری، اجرایی و یا مالی باشید. پس از شش ماه مسئول نهاد مربوطه با ارسال گزارشی به دفتر سیاسی تشخیص می دهد که یا هموندی شما می تواند تمدید شود و یا در صورت درخواست شما به هموندی فعال تغییر یابد. شرایط و ضوبط مربوطه برای هموندی فعال پس از درخواست از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد؛

برای انتخاب این گزینه، به پیوند زیر مراجعه فرمایید

 

 هموند فعال:

برای اینکه شما هموند فعال شوید، باید مدت شش ماه به شکل هموند ساده، فعالیت داشته باشید، پس از آن و به شرط تایید مسوول نهاد مربوطه، و یا درخواست خودتان، هموند فعال خواهید شد، هموندان فعال، عضو مجمع عمومی هستند و می توانند برای دفتر سیاسی، شورای عالی یا سمت ریاست شورا، نامزد شوند و یا در انتخابات این مسوولین، با رای خود مشارکت خواهند نمود

[rev_slider manshour]

[rev_slider seculRISM2]