Uncategorized

تجمع اعتراضی در چند شهر دنیا در رابطه با خطر اعدام آقای بروجردی

جرم آیت الله بروجردی، دفاع از سکولاریسم است.اهمیت و نقش آقای آیت الله کاظمینی بروجردی، بر آزادی خواهان ایران پوشیده نیست. ایشان مدافع سر سخت سکولاریسم هستند، و چون جایگاه بسیار رفیعی در میان روجانیون داشته و مرجع تقلید محسوب می شوند، تلاش های ایشان، اثرات قابل توجهی دارد.

با توجه به اینکه در این چند روزه، خطر اعدام ایشان را تهدید می کند و رژیم جمهوری اسلامی در صدد است تا با اعدام او، پیوند بخش مذهبی جامعه را با حکومت غیر دینی از بین ببرد.

از این رو، شورای ملی ایران، به منظور اطلاع رسانی، در چند شهر دنیا تجمع اعتراضی برگزار خواهند نمود.

تورنتو، کانادا: شنبه، یازدهم اکتبر، برابر با ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ساعت سه تا پنج بعد از ظهر.
North York Civic Center Committee Room #3 5100 Yonge St Toronto , On


لندن، بریتانیا: یکشنبه، دوازدهم اکتبر، برابر با ۲۰ مهر ۱۳۹۳، ساعت چهار تا شش بعد از ظهر،
نشانی: Hilton Hotel London Olympia 380 High Street Kensington , W14 8NL
سیدنی، استرالیا: شنبه، یازدهم اکتبر، برابر با ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر.
نشانی: Outside IMAX theatre Darling Harbour, Sydney

در گوتنبرگ: یکشنبه، دوازدهم اکتبر، برابر با ۲۰ مهر ۱۳۹۳، ساعت یازده تا چهارده بعد از ظهر،
محل برگزاری: Brunnsparken
10659173_777038545690932_5901814526018888797_n (1)
3 2 1