اخرین مطالب نامه ها

نامه ریاست شورای ملی ایران به نخست وزیر ایتالیا درباره بازداشت دبیر اجرایی

جناب آقای ماتیو رنزی
نخست وزیر جمهوری ایتالیا

موضوع: رسیدگی فوری به پرونده پناهندگی یاشار پارسا کنشگر حقوق بشر

عالیجناب،

توجه شما را به موردی فوری و اضطراری برای رسیدگی به پرونده آقای مهدی خسروی (یاشار پارسا)، پناهنده کشور بریتانیا که به تاریخ ششم ماه آگوست از انگلستان وارد ایتالیا شده و توسط پلیس بازدداشت شده است، جلب می کنم. وی به این ادعا که نامش در لیست پلیس بین الملل که جمهوری اسلامی از آنها شکایت کرده است می باشد، توسط نیروهای دولتی ایتالیا دستگیر شده است.
ما از شما می خواهیم تا دراین مورد اقدام سریع از جانب شما انجام شود. مهدی خسروی (یاشار پارسا) در سال ۲۰۰۹ به کشور انگلستان پناهنده شده است. ایشان فعال و کنشگر حقوق بشر و دمکراسی برای ایران است و افزون براین، ایشان مسئول دبیراجرایی شورای ملی ایران است.
هرگونه اقدامی برای بازگرداندن وی به دولت جمهوری اسلامی، خطر شکنجه و اعدام را برای وی به همراه خواهد داشت. چنین مورد مهم حقوق بشری نیازمند دخالت مستقیم شماست تا ایشان بتوانند به انگلستان باز گردند.
توجه و اقدام شما در این زمینه بسیار ارزشمند و مهم می باشد.

با احترام
رضا پهلوی
ریاست شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

Date: August 08, 2016
No: 560-LR-5052

His Excellency Matteo Renzi
Prime Minister of the Republic of Italy
Palazzo Chigi
Rome, Italy

 

 

Re: Refugee Status and Asylum protection for human rights activist Mehdi Khosravi

Your Excellency,

I would like to bring to your attention an urgent matter concerning the refugee and asylum protection of Mr. Mehdi Khosravi who was arrested by Italian authorities on August 6, 2016, as he was entering Italy from the United Kingdom. He was reportedly detained because his name was on an Interpol list of names submitted by the Islamic Republic of Iran.
We urge and request your intervention on behalf of Mr. Khosravi on humanitarian grounds. Mr. Khosravi is an Iranian born human rights and democracy activist who was residing in the UK as a political refugee, having had to flee Iran shortly after the 2009 election demonstrations and uprisings. In addition, Mr. Khosravi has been the Executive Administrator of the Iran National Council for Free Elections for the past three years.
Any attempt to force Mr. Khosravi’s return to Iran will lead to his incarceration, torture and possible conviction and execution as a political and human rights opponent of the regime.
This critical humanitarian matter requires your indispensable intervention so that Mr. Khosravi can return to the United Kingdom.
Your prompt attention to this most pressing issue is deeply appreciated and urged.
Yours sincerely and respectfully,

Yours sincerely,

Reza Pahlavi
President of the Iran National Council for Free Elections

Date: August 08, 2016
No: 560-LR-5052

His Excellency Matteo Renzi
Prime Minister of the Republic of…

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Monday, 8 August 2016

1