نامه ها

نامه به دبیر کل سازمان ملل در محکومیت اعدام های صورت گرفته

دانلود به صورت پی دی اف

عالیجناب بانکی مون،

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد،

موضوع: محکومیت اعدام انسان ها توسط حکومت مذهبی ج.ا. در ایران،

عالیجناب،

من نیز  همانند دیگر هموطنانم، به شدت اعدام های وحشیانه زندانیان سیاسی و بی گناه را محکوم کرده، و از جامعه بین المللی می خواهم  تا به اعتراض ما بی این ستمگری ملحق شده، و خواستار آزادی بی قید و بند تمامی زندانیان سیاسی در ایران، و همچنین خاتمه دان به شکنجه و اعدام گردند.

ما به شدت نگران سلامت جسمی و حیات زندانیان سیاسی هستیم، کسانی که به شکلی خودسرانه و غیرقانونی به بند کشیده شده اند، تحت بازجویی قرار گرفته اند، و در شبه دادگاه های کوتاه مدت فرمایشی بدون حضور وکیل به زندان یا اعدام محکوم گشته اند.

بنا به گزارش های سازمان حقوق بشر ایران (سازمانی مردم نهاد در کانادا)، در طی چند روز گذشته، ده ها تن از هموطنان ما در زندان رجایی شهر کرج به جرم سنی بودن، اعدام شده اند، یکی از این زندانیان، بهزان نصرالله، هنگام دستگیری حتی هژده سال نیز نداشته است. از خانواده زندانیان خواسته شده تا برای تحویل گرفته جنازه ها مراجعه نمایند.

سازمان حقوق بشر در ایران گزارش نموده که هفت شهروند سنی مذهب دیگر در سلول های انفرادی نگه داری می شوند، و در شرف اجرای حکم اعدام هستند. این هفت شهروند سنی مذهب به قرار زیر هستند: قاسم ابسته، داوود عبداللهی، کامران شیخ، خسرو بهشت، ایوب کریمی، انوار خضریف و فرهاد سلیمی.

نام زندانیان سیاسی دیگری که اجرای حکم اعدام آنها منتظر بررسی نهایی است به قرار زیر می باشد:

ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی.

ما از جامعه بین الملللی می خواهیم تا اقدام قاطع و مشترکی، فراتر از محکومیت و یا صدور قطع نامه انجام دهند، اکنون زمان اقدامی قاطع است. ما از انسان ها، وظیفه مشترکی داریم تا در مقابل اقدامات غیر انسانی، بدون در نظر گرفتن نژاد و قومیت، مذهب و یا جنسیت قربانیان اقدام کنیم.

ایرانیان با هر باور سیاسی که  داشته باشند، با باوری راسخ به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سکولاریسم، به صورت متحد از این باور شورای ملی ایران حمایت می کنند تا بتوانیم از طریق نافرمانی مدنی و بدون خشونت، به خواسته مشترکمان دست یابیم، و این خواسته مشترک در صورت حمایت جامعه جهانی دست یافتنی است.

از توجه شما سپاسگزارم،

رضا پهلوی،

ریاست شورای ملی ایران

Execution 5051 (2)

Execution 5051 (1)