اخرین مطالب نامه ها

نامه به نخست وزیر ایتالیا/ ما برای ارزش های دمکراتیک خود می باید بجنگیم

دانلود به صورت پی دی اف

عالیجناب رینزی، نخست وزیر ایتالیا،

موضوع: می بایست برای ارزش های دمکراتیک خود بجنگیم!

عالیجناب،

قدرت و اعتبار جوامع دمکراتیک بر دو پایه عدالت و آزادی بیان بنا شده است. با حمایت شما از آزادی کنشگر ایرانی حقوق بشر، آقای مهدی خسروی، ایتالیا یکبار دیگر نشان داد که به ارزش های جهانشمول اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی، عدالت و قانون؛ پایبند است.

مایلم از طرف شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از شما، دولت ایتالیا، و مردم ایتالیا به دلیل واکش سریع و به جا به این مساله حقوق بشری، سپاسگزاری نمایم.

هزاران زن و مرد و جوان ایرانی در سرتاسر دنیا وجود دارند که به صورت روزانه از دست حکومت ایران و نمایندگان آن، آزار می بینند.

این وظیفه ما است که بدون وقفه از ایرانیانی که هیچ خواسته ای، جز انتخاب حکومت توسط خودشان را ندارند، حمایت کنیم.

با سپاس و قدردانی،

رضا پهلوی،

ریاست شورای ملی ایران

Italy-PM-Thank

His Excellency Matteo Renzi
Prime Minister of the Republic of Italy
Palazzo Chigi
Rome, Italy

Re: We must fight for our democratic values

Excellency,

The strength and endurance of free democratic societies is based on the two pillars of just laws and free
speech. By recognizing and protecting the freedom of Iranian human rights activist, Mehdi Khosravi, Italy
once again demonstrated its commitment to the principles of the Universal Declaration of Human Rights,
law, justice and freedom.

On behalf of the Iran National Council for Free Elections we would like to extend to you, the Italian
government and the people of Italy, our deep appreciation and gratitude for your timely attention to this
humanitarian matter. There are thousands of men, women and children in Iran and across the globe who
suffer daily at the hands of the Islamic Republic’s oppressive regime and its agents and proxies.

It is incumbent upon all of us to continuously support the aspirations of all Iranians who want nothing
more than the opportunity and the right to freely elect the government and representatives of their
choice, free from fear, intimidation, tyranny and terror.

Sincerely, and with gratitude,
Reza Pahlavi
President of the Iran National Council for Free Elections