اطلاعیه

بیانیه: روشنگری درباره اتهامات دروغین

دانلود در قالب پی دی اف

بیانیه شورای ملی ایران پس از مصاحبه ریاست شورای ملی ایران با الوطن-page-0

بیانیه شورای ملی ایران پس از مصاحبه ریاست شورای ملی ایران با الوطن.docx-page-1

page-2

بیانیه شورای ملی ایران

«روشنگری درباره اتهامات دروغین »

بند دوم منشور شورای ملی ایران: حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان.

بند سوم منشور شورای ملی ایران: کشور ایران متشکل از اقوام مختلفی است که ملت یگانه ایران را تشکیل می دهند. ما به برابری حقوقی کامل شهروندان ایران، صرف نظر از قوم، نژاد، رنگ، اعتقادات مذهبی و سیاسی و فرهنگی اعتقاد داریم.

هم میهنان گرامی،

در روزهای گذشته پیام های بسیاری به دبیرخانه شورای ملی ایران ارسال گشته که خواستار روشنگری پیرامون اتهامات وارد شده به ریاست محترم شورای ملی ایران مبنی بر زیر سوال بردن تمامیت ارضی و مسایلی از این دست بوده اند.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، پیش از روشنگری به جا می داند که از آن دسته از هم میهنان که از یکسو، دل در گرو مام وطن دارند و در برابر هر موضعی که منجر به خدشه دار شدن تمامیت ارضی ایران و همبستگی ملت یگانه ایران شود، بی تفاوت نمی مانند و از سوی دیگر وارد سناریوهای مهندسی شده جمهوری اسلامی در برابر شاهزاده رضا پهلوی نشدند، سپاسگزاری نماید.

در این روزها شاهد برخوردهای زننده ای از سوی جمهوری اسلامی هستیم، در هفته ای که گذشت با دور زدن قوانین بین الملی اقدام به «پرونده سازی» برای یک پناهنده سیاسی نمود و تلاش داشت نامبرده را پس از استرداد  در ایران مورد شکنجه و احیانا اعدام قرار دهد که با اقدام سریع شورای ملی ایران و همکاری همه کنشگران مدنی این پروژه به شکست منجر شد. همزمان اقدام به ترور یکی دیگر از فعالین سیاسی در ترکیه نموده و نیز خانواده های بسیاری از دیگر کنشگران سیاسی را      مورد تهدید و ارعاب قرار داد.

 افزون براین، و در یک سناریوی جدید با انتشار اسکرین شات های گوناگون به تحریف مصاحبه الاوطن با ریاست گرامی شورای ملی ایران و «صداگذاری» بر تصاویر ویدیویی شاهزاده رضا پهلوی پرداخته و تلاش شده تا وی را «متهم» به خدشه دار کردن تمامیت ارضی و همبستگی ملت یگانه ایران نمایند. هرچند که سناریوی مطرح شده کاملا مهندسی شده و سازمان دهی شده است،  متاسفانه تعدادی نیز با پیش داوری و نا آگاهانه هم پیمان این برنامه سازمان یافته حکومتی جمهوری اسلامی شدند.

در اینجا شورای ملی ایران لازم می داند تا در این باره نکات مهمی را بیان کند:

  • در هیچ جایی از گفتگوی نشریه الوطن با شاهزاده رضاپهلوی که در چهار بخش به تاریخ امرداد ماه سال جاری منتشر شده است، پرسش و یا اشاره ای به جزایر سه گانه ایران و خلیج پارس نشده است. کلیت این گفتگو برمحوریت چهار موضوع زیر بوده که چهاربخش این گفتگو در تارنمای رسمی شورای ملی ایران و شاهزاده رضا پهلوی منتشر شده است :

الف. رفتار و عملکرد سیاست تنش زای جمهوری اسلامی در منطقه،

ب. لابی گری این حکومت در آمریکا،

ج. احتمال رویداد جنگ جهانی دیگری از خاورمیانه

د. راهکارهای ممکن برای دستیابی به صلح در آینده ای نزدیک برای فرزندان ملل خاورمیانه.

  • در طی نشر این گفتگو دو مورد غیراخلاقی رخ داده است که از سوی شورای ملی ایران بدون تامل مورد اعتراض واقع شد و نامه ارسالی به نشریه الاوطن در تارنمای رسمی شورای ملی ایران منتشر گشت:[۱]

الف) این گفتگو به درخواست رسمی نشریه الاوطن انجام شده است و درزمان انتشار مصاحبه کننده با عنوان نویسنده مرکز مطالعاتی دیگری معرفی شده است. نام این مرکز به روش دیگری از خلیج فارس ثبت شده است، که در این نامه به آنها گوش زد شده است.

ب) در بخشی از گفتگو شاهزاده رضا پهلوی اشاره به خوزستان قلب ایران می کنند که از مهر حکومتی به دور مانده است و سوریه به گفته عوامل جمهوری اسلامی یکی از استان های ایران به حساب می آید، در جلوی واژه خوزستان بین پرانتز واژه عربستان بکار رفته است. در این نامه این مهم نیز گوش زد شده و به آنها یادآوری شده که احترام به تمامیت ارضی دو کشور همسایه یک اصل دوطرفه است و صلح و دوستی مبتنی براین احترام متقابل می تواند شکل بگیرد.

  • شاهزاده رضا پهلوی همواره بر اصل یگانگی ملت ایران باورمند بوده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرده است. ساخت ویدیویی جعلی که با دستکاری در ویدیوهای پیشین تهیه شده از این دست اقدامات است، و بدون شک مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
  • احزاب، کنشگران سیاسی و رسانه ها می بایست هوشیار باشند و در دام سناریوهای نفاق افکن جمهوری اسلامی نیافتند. رسالت و وظیفه اولیه یک رسانه، کنشگر و هر گروه سیاسی قبل از صدور و انتشار بیانیه و تشکیل دادگاه و صدور حکم، تحقیق، و اطمینان حاصل کردن از سندیت آن گفته می باشد.
  • هم میهنان گرامی، هوشیار باشیم که بازیگر سناریوهای مهندسی شده و نفاق افکن حکومت دین محور جمهوری اسلامی که هویت ملی ایران را به زیر سئوال برده، نباشیم. این نفاق است که همبستگی یک ملت را به زیر سئوال می برد. ما سربازان وطن با سوگند به ملت یگانه ایران برای حفظ تمامیت ارضی کشورمان تا دستیابی به حکومتی ملی، گیتی گرا و دمکراتیک از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

پاینده ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

[۱] https://Irannc.org/?p=67184&lang=en