اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

شادباش نوروزی به هموندان و یاران شورای ملی ایران

کارت شادباش نوروزی به هموندان شورای ملی ایران

هموندان و یاران گرامی شورای ملی ایران

در آستانه بهار، فرارسیدن نوروز را به شما شادباش می گوییم و ضمن تجدید پیمان با تک تک شما یاران از پشتیبانی های بی دریغ تان که بدون آن بی هیچ گمان نمی توانستیم گامی برداریم، سپاسگزاری می کنیم. باشد که سال پیش رو سالی پر از کامیابی برای همه ایرانیان باشد. در سال نو نیز همچنان چشم امید خود را به شما و پشتیبانی های شما در راستای گسترش آرمانهای شورای ملی دوخته ایم. نوروزتان فرخنده باد.

پاینده ایران