گفتگو

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه انتخابات جمهوری اسلامی -بخش دوم

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه انتخابات جمهوری اسلامی -بخش دوم
این برنامه با میزبانی آقای مهدی آقازمانی و خانم سحر امانی با حضور میهمانان نیک آهنگ کوثر – دکتر امیرحسین ایرایی – پرویز کاردان – بیژن خلیلی – نازیلا گلستان – رضا پیرزاده – امیر برادران و علی خسروی و همچنین با حضور تلفنی بینندگان عزیز اجرا گردید و پیرامون انتخابات جمعه ۷ اسفند بحث و تبادل نظر شد

کارزار آرمانهای ملی – ویژه برنامه انتخابات جمهوری اسلامی -بخش دوم from ofoghiran2 on Vimeo.