اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران

حفظ و حراست از محیط زیست ایران

کارشناسان برنامه:
دکتر کاوه راد، پزشک استاد دانشگاه مسوول کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران
و نیک آهنگ کوثر، کارشناس و پژوهشگر

کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران from Ofogh Iran on Vimeo.