اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران- قراردادهای پنهان جمهوری اسلامی در برابر چشمان ملت

برنامه شورای ملی ایران- قراردادهای پنهان جمهوری اسلامی در برابر چشمان ملت
کارشناس برنامه : دکتر مصطفی دانش متخصص در امور ایران و خاورمیانه
در جریان امضای قراردادهای اقتصادی جدید ایران با کشورهای دیگر به ویژه اروپایی‌ها، هر زمان که وزرای دولت و مدیران شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی در معرض سوال در خصوص این قراردادها قرار گرفته‌اند با به کار بردن لفظ «محرمانه» سدی مقابل سوال کننده ایجاد کرده و به این ترتیب از پاسخ‌گویی و اطلاع رسانی شفاف نسبت به آن قرارداد طفره رفته‌اند.
اما این اقدام آنها افکار عمومی را بیشتر حساس کرده و علاوه بر پرسش‌هایی که در مورد جزئیات قراردادهای جدید مطرح است، سوال بزرگتری را مبنی بر دلیل مخفی‌کاری دولتی‌ها در اذهان ایجاد می‌کند، چرا که مردم و کارشناسان معتقدند قراردادهایی که با پول بیت المال و منابع دولتی منعقد می‌شوند باید به صورت شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا اگر خطایی در آن وجود دارد مشخص شود.

برنامه شورای ملی ایران- قراردادهای پنهان جمهوری اسلامی در برابر چشمان ملت from افق ایران on Vimeo.