اخرین مطالب بیانیه ها

«یادبود قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در امرداد شصت و هفت »

دانلود پی دی اف

بیانیه شورای ملی ایران در مورد کشتار دهه شصت

مورخه نهم مرداد ۱۳۹۴

بیانیه شورای ملی ایران

«یادبود قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در در امرداد شصت و هفت »

نهم مرداد، یادآور یکی از تلخ ترین جنایات رژیم جمهوری اسلامی است، روزی که روح الله خمینی معنایی نوین به شقاوت و بی رحمی بخشید، و نشان داد که تا چه حد از انسانیت فاصله گرفته است. او در حالی دستور به قتل عام هزاران زندانی داد که بسیاری از آنها، در همان بیدادگاه های رژیم، به زندان محکوم شده بودند، و بسیاری از آنها، دوره محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند.

دادگاه های تفتیش عقاید روح الله خمینی، به شیوه ای قرون وسطایی، درباره عقاید زندانیان زجر کشیده پرس و جو می کردند، و بعد در بیدادگاه های چند دقیقه ای، محکومان را به مرگ محکوم می نمودند.

شورای ملی ایران بر این نکته  تاکید می کند که آزادی اندیشه، یکی از اساسی ترین اصول انسانی است و هیچ انسانی نباید به دلیل داشتن یک عقیده خاص مورد آزار قرار گرفته و یا کشته شود. توجیه رژیم و نخست وزیر وقت رژیم این بوده که این زندانیان قصد شورش داشته اند، و یا اینکه گروه سیاسی هم عقیده با آنها، به عملیات مسلحانه دست زده اند. شایان یادآوری است که بسیاری از این زندانیان سالها در زندان بوده اند و هیچ ارتباطی با خارج از زندان نداشته اند، چنین اتهامی بی پایه و اساس است، و هیچ چیزی ننگ قتل عام چند هزار هزار زندانی را از دامان مسوولین این جنایت پاک نمی کند.

شورای ملی ایران یادآور می شود که دادگاه نمادین «ایران تریبونال»، به این جنایت رسیدگی نموده و رژیم جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت محکوم نموده است.

شورای ملی ایران قتل عام زندانیان سیاسی در امرداد شصت و هفت را یک جنایت علیه بشریت می داند، و خواستار محاکمه تمامی دست اندارکاران این جنایت در دادگاه صالحه می باشد.