ریاست

سیاست های ریاست شورای ملی ایران

در ادامه، بخش هایی از نامه ایشان (مورخه خرداد ماه ۱۳۹۲)، خطاب به مردم ایران آورده شده، که نگرش ریاست شورای ملی ایران را نشان می دهد:
نامه ریاست شورای ملی ایران، به مردم ایران:

هم میهنان،

سرزمین گسترده ایران با تنوع اقلیمی اش، با پانزده مرز آبی و خاکـی، با ذخایر غنی زیرزمینی و معدنی، سرزمینی با جمعیت جوان و خلاق، یکی از مطلوب ترین شرایط جغرافیایی و انسانی را برای یک اقتصاد پویا و پایدار فراهم نموده است. ایران « موزه همیشه زنده دنیا » دارای تاریخ و فرهنگ دیرینه ای است که بازتاب این تمدن کهن در گوشه و کنار جهان به چشم می آید.

افسوس، بخش بسیار بزرگ این امکانات بی همتا در کشورمان، در رویارویی با بن بست های بر آمده از نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به هرز رفته و می رود.

جمهوری اسلامی با اعمال سیاست های اقتصادی ویرانگر، اختلاس های کلان و با سوء استفاده از ثروت های کشورمان برای تأمین رانت های حکومتی و برای تقویت ایدئولوژی تمامیت خواه ولایت فقیه، کشورمان رادر منجلاب فقر و فلاکت و انزوای بین المللی فرو برده و مردم ایران را به جایی رسانده است که در شرایط دشوار معیشتی بسر می برند.

تحمل گرانی های کمرشکن، بیکاری، اعتیاد، فقر و فحشا و همه تنگناهای اقتصادی برای مردم ایران از آن روی دردناک است که کشور ما از امکاناتی بی بدیل برخوردار است.

در بخش تکنوکراتیک کشور، چهره هایی گاه صادقانه، از دولت « اصلاحات »  تا دولت « کودتا » برای بهبود سامانه اقتصادی کشور تلاش های زیادی انجام دادند که در شنزار جمهوری اسلامی فرو رفت و آنها با سقوط رویاهای خود دریافتند که ـ اقتصاد مافیایی ـ تنها الگویی است که نظام جمهوری اسلامی ارائه داده است. بر همگان روشن است که همزیستی جمهوری اسلامی و پیشرفت اقتصادی، جمع اضداد است و می بایست از این شرایط گذر کنیم.

تامین امکانات برابر در عرصه های آموزشی و بهداشتی برای هر ایرانی، نیازمند بازسازی این اقتصاد فروپاشیده است. برای آبادانی و اقتدار کشورمان و دستیابی به اقتصادی فرانفتی و پایدار می بایست ـ فضای اعتماد ـ به نیروهای خلاق از کارگران، سرمایه گذاران، صادر کنندگان، تکنوکرات ها، فرهنگیان و مخترعان کشورمان بازگردانده شود تا به فردای خود امیدوار باشند و زیر پرچم حکومت قانون به کشور بتوانند خدمت کنند.

مهم آنکه اقتصاد ملی پویا و سالم نیازمند شرایط بین المللی مساعد است. ما می بایست به ـ جای ستیزه جویی ـ با دیگرکشورها به یکی از ـ ستون های استوار همگرایی منطقه ای ـ بدل شویم و در ـ راستای منافع ملی کشورمان ـ در سازمان های اقتصادی بین المللی نقشی فعال بر عهده بگیریم وبرای دستیابی به بازارهای جهانی و برخورداری از سرمایه و تکنولوژی پیشرفته، بهترین روابط را با قطب های پویای اقتصادی برقرار نماییم.

ایجاد فضای اعتماد و رسیدن به اقتصادی پویا و پایدار مستلزم داشتن فضای سیاسی آزاد، سالم و عادلانه برای ایجاد بستر اندیشه های گوناگون سیاسی در چارچوب فعالیت آزاد احزاب مختلف است. امروزجامعه ایران در فقدان یک حکومت قانونمند و پایبند به اصول جهانشمول، کشور ما را به بن بست نهایی رسانده است.

در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز حکمرانی خود در روند یک همه پرسی غیر سالم و ناعادلانه به رهبری آیت الله خمینی با حذف دیگر گزینه ها و به رأی گذاشتن تنها یک گزینه نوع نظام را تعیین نمود. انتخابات حکومت اسلامی سال ۱۳۵۸ توسط برگزارکنندکان آن نیز به شدت مورد انتقاد واقع شد و از ماه های آغازین ماهیت و مقبولیت این نظام نزد مردم به چالش کشیده شد.

بدین ترتیب از دل آرمان های دموکراتیک، یک دیکتاتوری دینی زاده شد که از آغاز حکمرانی خود، به ـ نام انقلاب فرهنگی به پاکسازی و حذف اندیشه های مختلف از دانشگاه تا همه سطوح مختلف جامعه پرداخت ـ و خشونتی هدفمند را علیه شهروندان ایران از جمله گروه های قومی، دینی، دگراندیش و بویژه زنان سازماندهی کرد. برهمین اساس خشت اول جمهوری اسلامی با برگزاری یک رفراندوم نمایشی و فرمایشی که دستمایه پروژه سیاسی، ولی فقیه است، پایه ریزی شد.

بدینسان با تمرکز قدرت در دست یکنفر در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکمیت از مردم سلب شده و رای یا « حکم حکومتی » رهبر، برای تمام ارکان حکومت « فصل الخطاب » است.

پس از سرکوب شدید و بی سابقه اعتراض میلیون ها ایرانی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی درخردادماه ۱۳۸۸، جامعه ایران به این یقین و باور رسیده که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست و تصور اینکه میتوان در چارچوب قانون اساسی این نظام « تحت نظارت استصوابی » شرایط برگزاری انتخابات آزاد را فراهم نمود، خیالی باطل است. در واقع بخش اعظم روند انتخاباتی در چارچوب این حکومت در تضاد با معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف بین الملل مهندسی شده است.

اینک، نظر به شرایط اسفناک کشورمان و در شرایطی که خیل کنشگران سیاسی و مدافعان حقوق بشر ازجمله اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ـ حصر، زندان و یا تبعید بسر ـ میبرند و حاکمان جمهوری اسلامی امکان نظارت بر روند انتخاباتی را از آنها سلب نموده است، تنها راه برای پایان دادن به تبعیض، نابرابری و بی عدالتی برگزاری انتخاباتی آزاد است. گزینشی ملی برای تشکیل نهاد تدوین قانون اساسی نوین توسط نمایندگان مردم، سندی که این بار باید بر پایه اصول خدشه ناپذیر حقوق بشر و سکولاریسم تدوین و به مرحله اجرا در آید.

همچنین در این مرحله از گذار بسوی یک آینده روشن و امن، وظیفه اصلی چهره های مختلف سیاسی نهادینه کردن فرهنگ حزبی در چارچوب تشکل های گوناگون است.

آنچه از دوران مشروطیت تا به امروز از آن محروم ماندیم، ایجاد زیر ساخت های لازم برای فعالیت احزاب مختلف در یک بستر سیاسی باز و آزاد و جلوگیری از تک حزبی شدن است. از مهمترین شرایط ایجاد مشارکت آحاد ملت ایران در انتخابات و تصمیم گیری برای سرنوشت خود این است که بستر اندیشه های گوناگون سیاسی در چارچوب فعالیت آزاد احزاب مختلف ایجاد شود. در این چارچوب، فضای سیاسی پیش نیاز پیدایش احزاب چپ و راست است که هر یک با شخصیت حقوقی و شناسنامه و مرام سیاسی خود بتواند در محیطی آزاد و شفاف بدون حذف هیچ جریان دیگری به فعالیت بپردازد.

با توجه به تحولات جهانی نقش ما مردم ایران در این است که به جهانیان نشان دهیم که ـ حکومت اسلامی در نزد ملت ایران مشروعیت ندارد.

شورای ملی ایران از جامعه جهانی خواستار حمایت قاطع از کارزار « بین المللی انتخابات آزاد در ایران » است.

هم میهنان،

از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی امضاء کننده کنوانسیون ۱۵۴ شورای بین المجالس و متعهد به برگزاری انتخابات بر اساس معیارهای جهانشمول می باشد، شورای ملی ایران بیست و دوم اردیبهشت ماه گذشته، از شخص سید علی خامنه ای که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مقام رهبر این حکومت استبدادی، مسئول و تصمیم گیرنده نهایی اداره امور کشور می باشد، درخواست شد تا از عوامل وامکانات در اختیار خود استفاده نموده و در آخرین فرصتی که به او داده می شود، سه شرط مهم و بنیادین را به اجرا گذارد:

یکم: آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در سراسر کشور

دوم: انحلال مراسم به اصطلاح انتخابات ـ دوره یازدهم ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲

سوم: فراهم نمودن شرایط برگزاریی ک انتخابات آزاد و سالم بمنظور تعیین سرنوشت کشور به دست ملت ایران، با پیروی از ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس، همراه با نظارت نهادهای جهانی بیطرف مانند سازمان ملل متحد.

از آنجایی که رهبر جمهوری اسلامی خواست ما را مانند سه دهه گذشته بی جواب گذاشته و از آنجایی که حاکمان جمهوری اسلامی حق بنیادی ما مردم ایران، یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور را سلب نموده است، با حضور فراگیرمان در مسیر آشتی ملی ازطریق اعمال نافرمانی های مدنی بدور از خشونت به جهانیان نشان می دهیم که صندوقهای جمهوری اسلامی باطل است و هرگونه انتخاباتی در چارچوب این نظام ولایتی و فقاهتی می بایست منحل گردد.

شورای ملی ایران هفدهم تا بیست وچهارم خرداد را « هفته انتخابات آزاد » می نامد

ما اراده و رای راستین خود را برروی کاغذ سفید چنین می نویسیم: « رای من : انتخابات آزاد » است و به هر آنجا که میتوانیم به دفتر سازمان ملل متحد و سفارتخانه های کشورهای دمکراتیک همچون ( فرانسه،آلمان، بلژیک، سوئد، ژاپن،‌استرالیا و غیره )  ارسال می نماییم تا جهان بداندکه صندوق های دروغین ولایت فقیه یک فریب است و می بایست برای همیشه برچیده شود.

حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نمایشی دیگر، بنام انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای محلی در انظار رسانه های بین المللی در کوشش است تا پایگاه های انتخاباتی را صف آرایی نماید و با نیرنگ به جهانیان نشان دهد که در نزد مردم ایران مقبولیت دارد و حکومت منتخب ملت ایران است.

انتخاب با ماست: که آیا برای ما انتخاب کنند وی ا ما برای خود انتخاب کنیم!

رضا پهلوی

ریاست شورای ملی ایران