داخلی-به ما پیوندید-چگونه به شورا بپوندیم؟-پیوستن

پیوستن به شورای ملی ایران

برای پیوستن به شورای ملی ایران، می بایست ابتدا منشور شورا را امضا کنید، و سپس یک ایمیل به دبیرخانه شورای ملی ایران ارسال کنید و برای همکاری در کمیسیون ها، اعلام همکاری کنید

لطفا توجه فرمایید که در ایمیل خود، می بایست به نکات زیر اشاره فرمایید

یک- یک رزومه خلاصه درباره خودتان (از جمله سن، تحصیلات) و کشور محل اقامت

دو-مختصری درباره پیشنه سیاسی خودتان

سه- نام کمیسیونی که مایل به همکاری با آن هستید (شما می توانید به صورت همزمان  حداکثر در دو کمیسیون می توانید فعالیت داشته باشید)

چهار- تایید اینکه منشور را امضا کرده اید

پنج- تایید اینکه حاضر به امضای سوگند نامه هستید

شش- چند ساعت در هفته می توانید برای شورای ملی ایران وقت بگذارید؟

(ارسال عکس اختیاری است)