هموندان دفتر سیاسی

نقش دفتر سیاسی

دفتر سیاسی نهادی اجرایی است که با تکیه بر بازوهای اجرایی خود یعنی کمیسیون ها و کمیته های محلی با پایبندی به منشور شورای ملی ایران در دو سطح فعالیت می کند:

۱‒ سیاست های کلان ارائه شده از سوی ریاست شورای ملی ایران را به مرحله اجرا در می آورد.
۲‒ تنظیم و تدوین برنامه های خرد، بمنظور مدیریت و هماهنگی بین کمیسیون ها.

دفتر سیاسی موظف است برای هر کمیسیون یک تن را بعنوان پیوندگر از میان هموندان خود برگزیند. همچنین دفتر سیاسی می بایست گزارش کاری و برنامه های در دست اجرای خود را یک بار در ماه به شورای عالی ارایه دهد.
دفتر سیاسی دارای 7 هموند می باشد که توسط مجمع عمومی شورای ملّی ایران برای یک دوره یک ساله برگزیده می شوند.

شرایط هموندی در دفتر سیاسی به شرح زیر می باشد:
بند ۱ – تسلط به دست کم دو زبان
بند ۲ – محدودیت سنی 25 سال تمام تا 69 سال تمام
بند ۳- همکاری روزمره

در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۳ مجمع عمومی سالیانه شورای ملی ایران تشکیل شد و در طی یک انتخابات، افراد زیر به عنوان اعضای دفتر سیاسی برگزیده شدند.

[rev_slider manshour]

دیدگاهتان را بنویسید