اخرین مطالب گزارش حقوق بشر در ایران

یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز، به پنج سال زندان محکوم شد

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، این شهروند بهایی پیشتر در ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ توسط مامورین اطلاعات شیراز به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شد و مدت ۸۲ روز در بازداشت گذراند. وی در دادگاه به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر از حکم تعلیقی پرونده اول تبرعه گردید.

این شهروند بهایی در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ برای بار دوم توسط وزارت اطلاعات به همان اتهام مجددا دستگیر و مدت ۲ ماه در بازداشت پلاک ۱۰۰ اطلاعات شیراز به سر برد.

یکتا فهندژ سعدی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به قضاوت دکتر ساداتی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است