اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران – انتخابات ریاست جمهوری امریکا

برنامه شورای ملی ایران – انتخابات ریاست جمهوری امریکا
کارشناس برنامه: حسین خرم – نماینده واشنگتن ازحزب جمهوری خواه آمریکا

انتخابات ریاست جمهوری امریکا در روز سه شنبه 18آبان 1395 برابر با 8 نوامبر 2016 برگزار خواهد شد.انتخاباتی که همیشه از آن به عنوان یکی ازسرنوشت سازترین رویدادها ،نه برای امریکا،که برای سراسر جهان یاد می شود.بدون شک فرد پبروز و یا بهتر بگوییم حزب پیروز سکاندار تعیین و سمت وسوی حرکت امریکا و به تبع آن ، جهان خواهد بود.از این روی به درستی میتوان گفت که این نه یک رویداد داخلی و یا منطقه ای ،بلکه جهانی ست که سرنوشت میلیاردها انسان در سراسر گیتی ،مستقیم و یا غیر مستقیم بدان وابسته است. انتخابات این دوره با اهمیت ویژه ایی همراه است .زیرا که جهان امروز دستخوش آشوب و تنش بیسابقه ایی بوده وموج ترور و وحشت تمامی مرزهای گیتی را در نور دیده و هیچ ارزشی را باقی نگذارده است و از قضا به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی مقصر اصلی بروز چنین وضعیتی باراک اوباما و حزب او یعنی حزب دموکرات به شمار می روند

برنامه شورای ملی ایران – انتخابات ریاست جمهوری امریکا from افق ایران on Vimeo.