اخرین مطالب اطلاعیه

یادآوری زندانیان سیاسی: گردهم آیی اعتراض آمیز کمیته محلی شورای ملی ایران در سیدنی

کمیته محلی ‫#‏شورای_ملی_ایران‬ در سیدنی، به منظور یادآوری شرایط وخیم زندانیان سیاسی در ایران، در مورخه بیست و پنجم ماه جون 2016، گردهم آیی اعتراض آمیزی را در ‫#‏سیدنی‬ برگزار نموده است. ویدیوی این تجمع را در اینجا ملاحظه می نمایید.