اخرین مطالب نامه ها

نامه ریاست شورای ملی ایران: موضوع: درخواست آزادی فوری امید کوکبی از زندان،

PDF عالیجناب بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، موضوع: درخواست آزادی فوری امید کوکبی از زندان، عالیجناب، همانند دیگر هم میهنانم، خواستار آزادی فوری  کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک تجربی (در دانشگاه تگزاس) هستم. ما خواستار پشتیبانی جامعه بین المللی و آزادی فوری او هستیم، وی از ژانویه 2011، بر اساس اتهامات بی اساسی همچون اقدام […]