اخرین مطالب نامه ها

نامه سرگشاده ریاست شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل متحد

Download- PDF (Farsi) Download- PDF (English)      سی شهریور 1395 نامه سرگشاده ریاست شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل متحد موضوع: نقض اساسنامه، مصوبات و هنجارهای سازمان ملل متحد توسط حکومت ج.ا. عالیجنابان، مایلم تا به شما بابت آغاز به کار هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شادباش بگویم، اجلاس سالیانه […]