گزارش حقوق بشر در ایران

ارسال گزارش نقض حقوق بشر در ایران توسط شورای ملی ایران به سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر

دانلود نامه به صورت پی دی اف گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر تهیه شده توسط شورای ملی ایران، به سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر. ———— گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران، جناب آقای دکتر احمد شهید، مایل هستیم تا نهایت سپاسگزاری خود را به دلیل تلاش ها و […]