اخرین مطالب اطلاعیه گزارش حقوق بشر در ایران نامه ها

گزارش نقض حقوق بشر- شهریور ماه، مهر ماه و آبان ماه ۱۳۹۴

شماره: ٥٦۰۱٩۰٤ تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۴ گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر شهریور ماه، مهر ماه و آبان ماه ۱۳۹۴ این گزارش در این پیوند قابل ملاحظه می باشد این گزارش به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و همینطور سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر […]