کمیته موقت

کمیته موقت هماهنگی و تدارکات برای تشکیل شورای ملی ایران

شورای ملی ایران، تشکلی کاملا دمکراتیک! سه ویژگی شورای ملی ایران: یک- هر شهروند ایران می تواند در آن عضو شود، دو- هر شهروند ایران، می تواند دارای سمت های گوناگون در شورای ملی ایران شود، سه- تنها یک هدف را دنبال می کند، آن هم برگزاری انتخابات آزاد در ایران است تاریخچه کمیته موقت: […]