اخرین مطالب بیانیه ها

ایران در اندوه کازرون است

بیست و هفتم اردیبهشت ماه هر دم از گوشه و کنار ایران، فریاد دادخواهی بلند است. جمهوری اسلامی سراپا فاسد، هزاران میلیارد دلار در برون از مرزهای ایران برای گسترش حاکمیت خود بر سرزمین ام القرا حیف و میل کرده است. دزدسالارانی که از ثروت و اموال ملت ستمدیده ایران برای بقای نظام خود، هزینه […]