اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه کارشناسان برنامه یک) حسن داعی تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر مسائل بین المللی دو) رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران موضوع: پیگیری سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی وتعهد به حفظ صلح و امنیت در منطقه و […]

اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران

حفظ و حراست از محیط زیست ایران کارشناسان برنامه: دکتر کاوه راد، پزشک استاد دانشگاه مسوول کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران و نیک آهنگ کوثر، کارشناس و پژوهشگر کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران from Ofogh Iran on Vimeo.