اخرین مطالب پیام ها

آیین چهارشنبه سوری را به یاد بچه‌ها ی ایران آوریم

  ۲۲اسفندماه آیین چهارشنبه سوری را به یاد بچه‌ها ی ایران آوریم «زردی من از تو، سرخی تو از من» آتش افروختن از دیرینه ترین روزگار تاکنون، به رسم پاک آیین مهر و روشنایی برای رهایی از تاریکی، یکی از ماندگارترین آیین هایی است که جایگاه ویژه ای در نزد ایرانیان داشته و دارد. چهارشنبه […]

اخرین مطالب بیانیه ها

چهارشنبه سوری، جشن نور و نمایش همبستگی ملی

هم میهنانم، از دیرینه ترین روزگار تا به امروز، آتش افروختن یکی از دست نخورده ترین آیین هایی است که با همه فراز و نشیب های تاریخ همچنان به روش های گوناگون برگزار می شود. ایرانیان به رسم پاک آیین مهر و روشنایی برای رهایی از تاریکی، جنبش ملی آتش افروزی را پدید آوردند. اکنون […]