پیام ها

پیشتیبانی از حرکت های خودجوش مردمی در حاشیه مسابقات فوتبال

بیست و هفت خرداد ۱۳۹۲ ملت بزرگ ایران با توجه به درخواست های مکرر واصله از درون کشور، شورای ملی ایران بدینوسیله اعلام می دارد که از هر گونه حرکت خود جوش مردمی، از جمله بهره گیری از فرصت بازی فوتبال ایران و- کره جنوبی، پشتیبانی می نماید. جوانان غیور کشورمان، با قصد حضور در […]