اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه نوروز

  بیش از چند  هزار نوروز از آغاز تاریخ ایران می‌گذرد. تاریخ ایران را همین «نوروزها» و «نوشدن‌ها» ساخته است. ایران فرهنگی به ایران جغرافیایی امروز محدود نیست و فلات بزرگ ایران و همه جای جهان که نوروز در آن خانه کرده است را شامل می‌شود نوروز به چم و مانای روز نو از دید اندیشمندان این سرزمین آوادهنده «تازه گردانی» جهان و به دور ریختن آنچه کهنه و فرسوده […]