اخرین مطالب اطلاعیه

پیام تسلیت: درگذشت تيمسار سپهید پرويز خسروانى

پیام تسلیت درگذشت تيمسار سپهید پرويز خسروانى، پدر ورزش نوین ایران  را به بستگان و نزدیکان وی، به جامعه ورزشکاران و به همه مردم ایران تسلیت می گوییم. خدمات پرویز خسروانی برای مدرنیزه کردن ورزش ایران بسیار قابل ارزش است. «پرویز آبی رنگ» باشگاه تاج (استقلال) را بنیاد نهاد، نام وی همواره در سینه تاریخ […]