اخرین مطالب اطلاعیه

پرداخت عضویت اعضای شورای ملی ایران

چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴ – ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵ هموندان گرامی مجمع عمومی شورای ملی ایران، با درود، پرداخت حق عضویت احتراما، از هموندان گرامی مجمع عمومی شورای ملی ایران تقاضا می شود که نسبت به پرداخت حق عضویت سالیانه خود اقدام نمایند. برای پرداخت حق عضویت، کافیست به پیوند زیر تارنمای شورای ملی ایران مراجعه […]