اخرین مطالب گفتگو

ویژه برنامه شورای ملی ایران: راهپیمایی اعتراضی به بزرگداشت خمینی در تورنتو

ویژه برنامه شورای ملی ایران: راهپیمایی اعتراضی به بزرگداشت خمینی در تورنتو افق ایران در تورنتو مهمان: حمید قهرمانی مسئول کمیته محلی در تورنتو و کریم امجدی مسئول روابط عمومی شورای ملی و مسئول تلویزیون افق ایران در تورنتو ویژه برنامه شورای ملی ایران: راهپیمایی اعتراضی به بزرگداشت خمینی در تورنتو from افق ایران on […]