اخرین مطالب بیانیه ها

«اراده مردم، اساس قدرت حکومت است. هر فردی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیم و یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.»                                                                                                                                   ماده ۲۱ جهانی همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حکومت جمهوری اسلامی ایران را در زمره معدود حکومت‌های تاریخ بشریت قرار داد که در ابتدای تشکیل […]

Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

گرامی داشت سالگرد جنبش میهنی ۱۸ تیر

۱۸ تیر۱۳۹۶ ۹ژوییه۲۰۱۷   هژدهم تیرماه نقطه عطف تاریخ مبارزه قهرمانان میهنی پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران است. آنگاه که روح الله خمینی و هم پیمانانش با وعده آب و برق مجانی برای دفاع از مستضعفین، اعدام، ترورهای درون و برون مرزی، پاکسازی، انقلاب فرهنگی در برابر دانش و علم، پوشش اجباری، گشت […]