اخرین مطالب گفتگو

نیمه پنهان- دخالت نظامیان در اقتصاد/ با حضور دکتر ایرایی، هموند شورای ملی ایران

موضوع : دخالت نظامیان در اقتصاد – سپاه قدس میهمان : دکتر امیر حسن مهدی ایرایی توضیح : در مجموعه «نیمه پنهان» مدتی است به ابعاد دخالت نظامیان در اقتصاد ایران و فساد گسترده عالی ترین فرماندهان نظامی پرداخته شده است . در این برنامه دکتر مهدی آقازمانی میزبان دکتر امین حسن مهدی ایرایی است […]