پیام ها

نوروز پیام آور شادی

نوروز، بزم کهن گیتی، رستاخیز طبیعت و فرا رسیدن بهار شکوهمند، بر همه ی هم میهنان گرامی در سراسر جهان، بر مردمان فلات ایران و بر همه ملت های جهان که نوروز را گرامی می دارند، شاد و فرخنده باد. شورای ملی ایران، در این دَمادم نوروزی، یاد جانباختگان راه آزادی و سربلندی ملت ایران […]