اخرین مطالب گفتگو

مقاله ریاست شورای ملی ایران در هافینگتون پست

Hhuffington Post از زمان شکل گیری رژیم مذهبی جمهوری اسلامی، سرکوب زنان در ایران در همه ابعادش نهادینه شده است. زنان ایران قربانی بسیاری از بی عدالتی ها شده اند، نبود آزادی و وجود خشونت، حجاب اجباری، و مجازات های شدید در مقابل سرپیچی از حجاب اجباری، ترویج تبعیض در محل کار، برابری شهادت دو […]