اخرین مطالب بیانیه ها نامه ها

نامه شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل متحد

به زبان فارسی نامه رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل from افق ایران on Vimeo. به زبان انگلیسی Open letter from Reza Pahlavi, President of the Iran National Council, to United Nations Member States from افق ایران on Vimeo. مجمع عمومی گرامی سازمان ملل به هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد […]