اخرین مطالب نامه ها

نامه تسلیت: فرانسه در این جنگ تنها نیست

جناب رییس جمهور، به نام شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، عملیات تروریستی که شب گذشته در شهرپایس اتفاق افتاد را شدیدا محکوم می کنم و صمیمانه به ملت بزرگ فرانسه تسلیت می گویم. چنین بربریت و توحشی که قلب فرانسه، همانا ارزش های بشری که برای همگی ما دارای ارج می باشد را هدف […]