اخرین مطالب نامه ها

نامه به نخست وزیر ایتالیا/ ما برای ارزش های دمکراتیک خود می باید بجنگیم

دانلود به صورت پی دی اف عالیجناب رینزی، نخست وزیر ایتالیا، موضوع: می بایست برای ارزش های دمکراتیک خود بجنگیم! عالیجناب، قدرت و اعتبار جوامع دمکراتیک بر دو پایه عدالت و آزادی بیان بنا شده است. با حمایت شما از آزادی کنشگر ایرانی حقوق بشر، آقای مهدی خسروی، ایتالیا یکبار دیگر نشان داد که به […]