نامه ها

نامه شورای ملی ایران به فدراسیون والیبال درباره ممنوعیت ورود زنان

نامه شورای ملی ایران به فدراسیون بین‌المللی والیبال این نامه در تاریخ بیست و پنجم ماه جون ٢٠١۴ برابر با چهارم تیرماه ١٣٩٣ به فدراسیون بین‌المللی والیبال ارسال گردیده است. بخشی از نامه به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر گارسیا، ما مایل هستیم که نهایت نگرانی خود را درباره نقض ساده ترین اصول انسانی […]