اخرین مطالب بیانیه ها نامه ها

نامه شورای ملی ایران به سازمان یونسکو، درباره میراث فرهنگی و زیست بوم ایران

Download-PDF به دبیرکل سازمان یونسکو درباره: حفاظت از میراث فرهنگی و زیست بوم در ایران عالیجناب با کمال قدردانی و سپاس از سازمان شما برای کمک به حفاظت از میراث فرهنگی ایران و زیست بوم که به عنوان بخشی از طرح جهانی یونسکو انجام می دهید ، ما به هم میهنانم برای بیان نگرانی های […]