اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی ایران-تمرکززدایی قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

کارشناسان برنامه دکتر عطا هودشتیان استاد دانشگاه و پژوهش گر علوم اجتماعی نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران توضیحات: قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی کاملاً متمرکز و وابسته به نهاد مطلقه ولایت فقیه است. برهمین اساس، آن چه در این ساختار رنگی ندارد، اصل لازم برای مشارکت همه شهروندان یک جامعه، یعنی […]

هموندان دفتر سیاسی

نازیلا گلستان

با پایبندی به هدف محوری شورای ملی ایران، دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پیروی از ماده۲۱بیانیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه۱۵۴نشست شورای بین المجالس، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، جهت تدوین قانون اساسی نوین […]