اخرین مطالب بیانیه ها

یاد نخست وزیر شاپور بختیار، سروش کتیبه و دکتر عبدالرحمان برومند گرامی باد

شاپور بختیار، نوه صمصام السلطنه در ۴ تیر ۱۲۹۴ در کوه های زاگرس متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی خود در شهر کرد به اصفهان رفت و نیمی از تحصیلات متوسطه  خود را در آنجا گذراند. سپس به مدرسه فرانسوی، «بیروت» رفت و موفق به اخذ مدرک دیپلم ریاضی از این دبیرستان شد. شاپور […]