پیام ها

شادباش به مریم میرزاخانی

شورای ملی ایران، دریافت جایزه مدال فیلدز، بزرگترین جایزه ریاضی، توسط مریم میرزاخانی را به خانواده ایشان، جامعه علمی، و همه ملت ایران شادباش می گوید.زنان ایرانزمین همواره اسطورها استقامت و سربلندی تاریخ ایران هستند Post by ‎شورای ملی ایران‎.