گفتگو

برنامه زمان انتخاب، با حضور نازیلا گلستان / رویکرد به زنان در آینده ایران

مهمان : نازیلا گلستان- عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران/ جنبش زنان/ ۸ مارس/ روز جهانی زن/ مزاحمت خیابانی/ مرد سالاری/ عرف اجتماعی/ زمان انتخاب، برنامه چهاردهم، رویکرد به زنان در آینده ایران from افق ایران on Vimeo.