اخرین مطالب گفتگو

حضور هموندان دفتر سیاسی در برنامه ویژه زمان انتخاب درباره توافق هسته ای

زمان انتخاب- برنامه هجدهم، توافق اتمی ویژه برنامه رسانه افق ایران، مهمانان برنامه: رضا پیرزاده- نازیلا گلستان – امیر ایرایی – حسن داعی زمان انتخاب- برنامه هجدهم، توافق اتمی from افق ایران on Vimeo.