گفتگو

گفتگوی اختصاصی ریاست شورای ملی ایران با روزنامه «الشرق الأوسط» / ۱۷ مه ۲۰۱۵

فرزند شاه ایران به «الشرق الأوسط»:  بدون از بین رفتن رژیم ایران، ثبات در منطقه نخواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد که او «حاضر است از کشورهای جهان عرب دیدن کند، چون منافع واهداف مشترکی که ما را با هم پیوند می زند، بیش از آن است که ما را از هم جدا کند». […]