اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران: تحولات جاری خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی

برنامه هفتگی شورای ملی ایران: تحولات جاری خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی from افق ایران on Vimeo. سی و هفت سال از روی کار آمدن جمهوری اسلا می می گذرد.حکومتی که از همان آغاز، ایجاد بحران و تنش را در ذات خویش داشته و دارد.زمانی با گروگانگیری ،و گاهی با جنگ مستقیم ویا نیابتی و […]