اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان مهمان: رضاپیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای مای ایران – پاریس توضیح: اتفاقات تنش آفرین در هفته‌های گذشته منطقه خاورمیانه را بیش از پیش در بحرانی عمیق فرو برده است که به نگرانی کنشگران سیاسی در زمینه رویدادهای منجر به […]

اخرین مطالب گفتگو

نیمه پنهان- دخالت نظامیان در اقتصاد/ با حضور دکتر ایرایی، هموند شورای ملی ایران

موضوع : دخالت نظامیان در اقتصاد – سپاه قدس میهمان : دکتر امیر حسن مهدی ایرایی توضیح : در مجموعه «نیمه پنهان» مدتی است به ابعاد دخالت نظامیان در اقتصاد ایران و فساد گسترده عالی ترین فرماندهان نظامی پرداخته شده است . در این برنامه دکتر مهدی آقازمانی میزبان دکتر امین حسن مهدی ایرایی است […]