گفتگو

مصاحبه با دکتر عراقی و یاشار پارسا

جدایی دین از حکومت همراه با تضمین آزادی همه ادیان و باورها، اصل ششم منشور شورای ملی ایران گفتگو با رویا عراقی و یاشار پارسا- وبلاگ نویس-۲۳ آگوست ۲۰۱۳، تلویزیون اندیشه