گفتگو

ترجمه مصاحبه میامی هرالد با ریاست شورای ملی ایران، شاهزاده رضا پهلوی

پیوند به سایت روزنامه پهلوی ارائه چشم انداز خود برای ایران رضا پهلوی ۱۹ ساله ، در ایالات متحده آمریکا مشغول به تحصیل بود که انقلاب ایرانیان پدر او – شاه – را از تهران بیرون رانده و به تبعید دائم در سال ۱۹۷۹ رهسپار کردند. او هم اکنون مدیر بنیاد سلطنتی پهلوی است و […]

گفتگو

مصاحبه سخنگوی شورای ملی ایران با کریستیان ملار و سیلویان بلتران

گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، سخنگوی شورای ملی ایران ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ – ۷هفتم فوریه ۲۰۱۴ مجریان: کریستیان ملار و سیلویان بلتران ساعت ۲۲:۳۰ شب به وقت ایران ۲۰:۰۰ شب به وقت اروپای مرکزی موضوع : ایران فردا شهر ویشی

گفتگو

مصاحبه بی بی سی با سخنگوی شورای ملی ایران

 رضا پهلوی رییس شورای ملی ایرانیان است که به لندن آمده تا با نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره حقوق بشر در ایران رایزنی کند. نگین شیرآقایی در گفتگویی با رضا پهلوی ابتدا از او پرسید ارزیابی اش از وضعیت حقوق بشر در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی چیست. مصاحبه بی بی سی با سخنگوی شورای ملی […]