اخرین مطالب

عصر جدید حجری!

  سالیان سال است که از ورشکستگی تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی می‌گذرد تقریبا از همان روزهای میانه‌ی دهه‌ی هشتاد که پای دیش‌ها و ریسیورها به خانه ی اکثر ایرانیان باز شد و مجموعه‌ای از برنامه های متنوع فارسی زبان در حد استانداردهای جهانی تولید و به مخاطبان ایرانی عرضه شد درست همان روزها که تلویزیون […]